PN-A-82055-11:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii Escherichia coli

Zakres

Określono zakres stosowania metod, zasadę oznaczania, skład i sposób przygotowania pożywek, sposób wykonania badania, odczytanie i interpretację wyników. Podano przykład oznaczania NPL Escherichia coli

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82055-11:1997 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii Escherichia coli
Data publikacji 28-11-1997
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82054:1983 - wersja polska
ICS 07.100.30