PN-A-82055-19:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników

Zakres

Opisano metodę oceny wymazów i metodę odcisków agarowych do oznaczania zanieczyszczenia mikrobilogicznego powierzchni przed rozpoczęciem produkcji i w czasie procesu produkcyjnego, jak również do oceny skuteczności środków dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych. Określono zasady metod, skład i sposób przygotowania pożywki, sposób wykonania badania i obliczania przedstawiania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82055-19:2000 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników
Data publikacji 03-07-2000
Data wycofania 24-08-2021
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 07.100.99, 67.020, 67.260