PN-EN 14588:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia

Zakres

Zdefiniowano 187 terminów w oparciu o prace normalizacyjne CEN/TC 335. Terminy i definicje podzielono na kategorie w porządku uwzględniającym fakt, że celem produkcji biopaliw stałych jest ich zamiana na bioenergię: - zasoby biopaliw stałych obejmują początkową lokalizację materiału wejściowego (biomasy) biorąc pod uwagę cykle ekonomiczne i środowiskowe (np. drewno z lasu, uprawy drzew do celów energetycznych, odpady pozrębowe, pozostałości z konserwacji terenów użyteczności publicznej itp.); - opis biopaliw stałych, jak również sposobu ich przetwarzania, który obejmuje źródła i pochodzenie biopaliw w tej samej strukturze jak zasoby biomasy (np. paliwa drzewne, paliwa leśne), różne formy biopaliw produkowanych z wykorzystaniem procesów przetwórczych (np. rozdrobnione biopaliwa w postaci zrębków, wiązek) i najbardziej istotne właściwości biopaliw (np. zawartość wilgoci całkowitej, zawartość popiołu), oraz warunki pobierania i badania próbek, jak również klasyfikację i wymagania techniczne; - bioenergię jako rezultat konwersji biopaliw

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14588:2011 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia
Data publikacji 21-02-2011
Data wycofania 24-09-2014
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 14588:2010 [IDT]
Zastępuje PKN-CEN/TS 14588:2005 - wersja polska
ICS 01.040.75, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja angielska, PN-EN ISO 16559:2014-09 - wersja polska