PN-EN 14778:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Biopaliwa stałe -- Pobieranie próbek

Zakres

Opisano metody przygotowania planów pobierania próbek i metod pobierania próbek biopaliw stałych, na przykład: z miejsca, gdzie surowce rosną, z zakładu produkcyjnego, z dostaw np. ciężarówek lub z magazynu. Ujęto zarówno ręczne jak i mechaniczne metody pobierania próbek. Stosuje się do biopaliw stałych, które są: drobnymi (wielkość cząstek do około 10 mm) o regularnych kształtach cząsteczkami materiałów, z których mogą być pobierane próbki, za pomocą łopatki lub pobieralników ręcznych, na przykład: trociny, pestki oliwek i pelety z drewna, grubymi lub o nieregularnym kształcie cząstkami materiałów, o rozmiarach do około 200 mm, które mogą być pobierane przy pomocy wideł lub łopaty, na przykład: zrębki i łupiny orzechów, zrębki pozostałości lasów i słomy, belami materiału, na przykład: słomy w belach lub trawy, dużymi kawałkami (cząstki wielkości powyżej 200 mm), które są wybierane ręcznie lub automatycznie, odpadami roślinnymi, włóknistymi odpadami z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z produkcji masy papieru, który został odwodniony, drewnem okrągłym

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14778:2011 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Pobieranie próbek
Data publikacji 30-09-2011
Data wycofania 29-06-2017
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 14778:2011 [IDT]
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 18135:2017-06 - wersja polska