PN-EN 14780:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje metody pomniejszania próbek ogólnych (lub próbek pierwotnych) do próbek laboratoryjnych oraz próbek laboratoryjnych do podpróbek i próbek do analizy ogólnej i ma zastosowanie dla biopaliw stałych.
Metody opisane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być stosowane do przygotowania próbek, na przykład kiedy próbki mają być badane w celu oznaczenia wartości opałowej, zawartości wilgoci, zawartości popiołu, gęstości nasypowej, wytrzymałości, składu ziarnowego, topliwości popiołu, składu chemicznego oraz zanieczyszczeń. Metody te nie są przeznaczone do stosowania dla bardzo dużych próbek wymaganych do badania właściwości na zawieszanie się materiału sypkiego.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14780:2011 - wersja polska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek
Data publikacji 19-12-2013
Data wycofania 04-07-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 14780:2011 [IDT]
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polska