PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości części lotnych

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa określa wymagania i metodę stosowaną do oznaczania zawartości substancji lotnych w biopaliwach stałych. Jest ona przeznaczona dla osób i organizacji, które produkują, planują, sprzedają, budują lub stosują maszyny, urządzenia, narzędzia oraz całe instalacje związane z biopaliwami stałymi i do wszystkich osób oraz organizacji zaangażowanych w produkcję, zakup, sprzedaż i wykorzystanie biopaliw stałych. Zawartość części lotnych określa się jako ubytek masy, pomniejszony o wilgoć, podczas częściowej pirolizy biopaliwa stałego w znormalizowanych warunkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18123:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości części lotnych
Data publikacji 29-01-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 18123:2015 [IDT], ISO 18123:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15148:2010 - wersja angielska
ICS 75.160.40