PN-EN ISO 17828:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Biopaliwa stałe -- Określanie gęstości nasypowej

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa definiuje metodę określania gęstości nasypowej biopaliw stałych przy użyciu znormalizowanego pojemnika pomiarowego. Metoda ta ma zastosowanie do wszystkich sypkich biopaliw stałych o nominalnej górnej wielkości ziarna nie przekraczającej 100 mm.
Gęstość nasypowa nie jest wartością bezwzględną, więc warunki jej określania muszą być normalizowane tak, aby uzyskać porównywalne wyniki pomiarów.
Uwaga: Gęstość biopaliw stałych ulega zmianie pod wpływem szeregu czynników, takich jak wibracje, uderzenia, ciśnienie, biodegradacja, suszenie i zwilżanie. Zmierzona gęstość nasypowa może więc odbiegać od warunków rzeczywistych występujących podczas transportu, magazynowania lub przeładunku.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17828:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Określanie gęstości nasypowej
Data publikacji 19-02-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17828:2015 [IDT], ISO 17828:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15103:2010 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40