PN-EN 14961-1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-1:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono wymagania techniczne i klasy biopaliw stałych. Ujęto jedynie biopaliwa stałe pochodzące z następujących źródeł: a) produkty z rolnictwa i leśnictwa; b) odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa; c) odpady roślinne z przemysłu spożywczego; d) odpady drzewne, z wyjątkiem odpadu drzewnego który może zawierać organiczne związki halogenów lub metale ciężkie, jako efekt działania środków konserwujących lub pokrywających drewno i które zawierają szczególnie takie odpady drzewne, które pochodzą z odpadów budowlanych lub z rozbiórki; e) odpady roślin włóknistych z produkcji pierwotnych mas włóknistych i z produkcji papieru z masy włóknistej, jeśli jest współspalane w miejscu produkcji a tworzące się ciepło jest odzyskiwane; f) odpady z korka

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14961-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 27-04-2010
Data wycofania 23-07-2014
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 14961-1:2010 [IDT]
Zastępuje PKN-CEN/TS 14961:2007 - wersja polska
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-1:2014-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 17225-1:2014-07 - wersja polska