PN-EN 60934:2004/A2:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60934:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyłączniki do urządzeń (CBE)

Zakres

Zmieniono zakres normy. Określono najmniejszą zdolność znamionową łączeniową zwarciową (Icn) dla wyłączników do urządzeń (CBE) - (6xIn) dla CBE typu a.c. i (4xIn) dla CBE typu d.c. oraz największą znamionową zdolność łączeniową zwarciową (Icn = 3000 A). Podano wymagania, metody badań i kryteria oceny CBE odpowiednich do stosowania w układach IT (9.11.4.2) oraz określono dodatkowy zestaw próbek do sprawdzenia tej przydatności (Załącznik C, Tablice C.2 i C.3). Usunięto Załącznik K.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60934:2004/A2:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki do urządzeń (CBE)
Data publikacji 26-07-2013
Data wycofania 17-12-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60934:2001/A2:2013 [IDT], IEC 60934:2000/AMD2:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.40, 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60934:2019-12 - wersja angielska