PN-EN 61558-2-14:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów regulowanych i zasilaczy z transformatorami regulowanymi

Zakres

Zastąpienie: Niniejsza część IEC 61558 dotyczy bezpieczeństwa transformatorów regulowanych i zasilaczy z transformatorami regulowanymi do ogólnego stosowania. Transformatory z obwodami elektronicznymi są także objęte niniejszą normą. Jeśli nie podano inaczej, od tego miejsca dalej, określenie transformator obejmuje transformatory regulowane do ogólnego stosowania i zasilacze z transformatorami regulowanymi do ogólnego stosowania. Niniejsza Część 2-14 ma zastosowanie do jednofazowych transformatorów suchych, stacjonarnych lub przenośnych chłodzonych powietrzem (w sposób naturalny lub wymuszony) niezależnych albo skojarzonych. Uzwojenia mogą być w obudowie lub zalane żywicą. Znamionowe napięcie zasilające nie przekracza 1000 V prądu przemiennego, a znamionowa częstotliwość zasilająca nie przekracza 500 Hz. Niniejsza norma ma stosowanie do transformatorów i zasilaczy (liniowych) z wewnętrznymi częstotliwościami roboczymi nie przekraczającymi 500 Hz. Niniejsza norma stosowana w połączeniu z Częścią 2-16 dotyczącą Zasilaczy impulsowych (SMPS) ma także zastosowanie do zasilaczy z wewnętrznymi częstotliwościami roboczymi wyższymi niż 500 Hz. Tam, gdzie dwa wymagania są w konflikcie pierwszeństwo ma wymaganie najostrzejsze. Niniejsza Część 2-14 nie ma zastosowania do transformatorów objętych przez IEC 60076-11. Niniejsza Część 2-14 ma zastosowanie do suchych transformatorów stacjonarnych lub przenośnych, jednofazowych lub wielofazowych, chłodzonych powietrzem (w sposób naturalny lub wymuszony), niezależnych lub skojarzonych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61558-2-14:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów regulowanych i zasilaczy z transformatorami regulowanymi
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 61558-2-14:2013 [IDT], IEC 61558-2-14:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.180