PN-EN ISO 17225-1:2014-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-1:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część ISO 17225 określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla biopaliw stałych z surowców naturalnych i przetworzonych pochodzących z:
a) leśnictwa i uprawy drzew i krzewów ozdobnych,
b) rolnictwa i ogrodnictwa,
c) uprawy roślin wodnych.
Chemicznie przetwarzany materiał nie powinien zawierać halogenowych związków organicznych oraz metali ciężkich na poziomie wyższym niż ten występujący w typowym surowym materiale (patrz Załącznik B) lub wyższy niż zawartości typowe dla kraju pochodzenia biopaliwa.
UWAGA Naturalny i przetworzony materiał składa się z biomasy drzewnej, zielnej, owocowej, wodnej oraz biodegradowalnych odpadów pochodzących z w/w sektorów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-1:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 23-07-2014
Data wycofania 30-11-2021
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-1:2014 [IDT], ISO 17225-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14961-1:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 14961-1:2010 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-1:2021-11 - wersja angielska