PN-EN ISO 17225-2:2014-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych

Zakres

Niniejsza część ISO 17225 określa klasy jakościowe paliwa i wymagania dla klas peletów drzewnych stosowanych do celów nieprzemysłowych i przemysłowych. Niniejsza część ISO 17225 obejmuje tylko pelety drzewne produkowane z następujących surowców (patrz ISO 17225-1, Tabela 1):
- 1.1 Drewno z lasów, plantacji i z innych naturalnych źródeł;
- 1.2 Produkty uboczne i pozostałości z przemysłu drzewnego;
- 1.3.1 Drewno używane nieprzetworzone chemicznie.
Pelety po obróbce termicznej (np. taryfikowane pelety) nie są włączone w zakres niniejszej części ISO 17225. Toryfikacja jest to łagodna wstępna obróbka biomasy w temperaturze od 200 ° C do 300 ° C

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17225-2:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych
Data publikacji 25-07-2014
Data wycofania 21-10-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 17225-2:2014 [IDT], ISO 17225-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14961-2:2011 - wersja angielska
ICS 27.190, 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17225-2:2021-10 - wersja angielska