PN-EN 10207:2017-12 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów wykonanych ze stali zgodnie ze specyfikacjami dla pracujących pod ciśnieniem części prostych zbiorników ciśnieniowych zdefiniowanych w dyrektywie 2014/29/UE (patrz Załącznik A) i znormalizowanych w EN 286-1 do EN 286-3.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/29/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/29/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/29/UE są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10207:2017-12 - wersja polska
Tytuł Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów
Data publikacji 14-10-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10207:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/29/EU
Zastępuje PN-EN 10207:2007 - wersja polska
ICS 77.140.30