PN-EN 60379:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60379:2023-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego

Zakres

Określono i zdefiniowano podstawowe, istotne dla użytkowników, cechy funkcjonalne elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody oraz opisano znormalizowane metody pomiaru tych cech

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 14-03-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60379:2005 - wersja angielska
Tytuł Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych akumulacyjnych ogrzewaczy wody do użytku domowego
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 07-11-2023
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60379:2004 [IDT], IEC 60379:1987 [MOD]
Zastępuje PN-HD 500 S1:2003 - wersja angielska
ICS 91.140.65
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60379:2023-11 - wersja angielska