PN-A-82055-2:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólne zasady badań

Zakres

Ustalono wyposażenie laboratorium oraz zasady przygotowania szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Podano zasady przygotowywania pożywek, roztworów i płynów oraz sposób przygotowywania i barwienia preparatów mikroskopowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82055-2:1994 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólne zasady badań
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82054:1983 - wersja polska
ICS 07.100.30