PN-EN 15221-7:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Facility Management -- Część 7: Wytyczne dla benchmarkingu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska tworzy wytyczne dla benchmarkingu wykonania i zawiera jasne terminy i definicje, jak również metody benchmarkingu produktów i usług Facility Management oraz operacji i organizacji Facility Management. Niniejsza Norma Europejska tworzy wspólne podstawy dla benchmarkingu kosztów facility management, powierzchni i oddziaływania na środowisko, jak również jakości, satysfakcji i wydajności usług. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do Facility Management zgodnie z definicją w normie EN 15221-1 i uszczegółowieniem w EN 15221-4

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15221-7:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Facility Management -- Część 7: Wytyczne dla benchmarkingu
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny KT 315, Facility Management
Wprowadza EN 15221-7:2012 [IDT]
ICS 03.080.99, 91.140.01