PN-EN 484:2019-08 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz

Zakres

W niniejszym dokumencie określono cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne, specyfikacje bezpieczeństwa i racjonalne wykorzystywanie energii, odpowiednie metody badań i znakowania kuchenek wolnostojących, palników bocznych, palników zakrytych, palników odkrytych, opiekaczy kontaktowych, opiekaczy promiennikowych, spalających płynny gaz węglowodorowy, nazywanych w tekście podstawowym „urządzeniami”.
Niniejszy dokument obejmuje urządzenia używane na zewnątrz i zasilane gazami z trzeciej rodziny zgodnie z EN 437:2018.
Urządzenia używane w pojazdach rekreacyjnych i łodziach nie mieszczą się w zakresie stosowania niniejszej normy.
Palniki kuchenek wolnostojących o znamionowym obciążeniu cieplnym poniżej 1,16 kW, opiekacze kontaktowe i opiekacze promiennikowe nie podlegają żadnym szczególnym wymaganiom dotyczącym racjonalnego wykorzystywania energii ze względu na ich niski strumień i krótkotrwałe użytkowanie.
W niniejszym dokumencie nie określono wszystkich wymagań dotyczących urządzeń innego rodzaju z wbudowaną kuchenką (na przykład niniejszą normą objęte są palniki boczne do grilla, natomiast nie obejmuje ona grilli).
Niniejszy dokument nie obejmuje reduktorów używanych z wyżej wymienionymi urządzeniami.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 484:2019-08/AC:2020-08P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 484:2019-08 - wersja polska
Tytuł Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz
Data publikacji 01-02-2022
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 484:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 484:2002 - wersja angielska
ICS 97.040.20