PN-EN 498:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Opiekacze rożnowe do użytku na wolnym powietrzu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki konstrukcyjne i funkcjonalne, wymagania bezpieczeństwa, odpowiednie metody badania i znakowania opiekaczy spalających skroplone gazy węglowodorowe, nazywanych w tekście "urządzeniami". Niniejsza Norma Europejska dotyczy opiekaczy zdefiniowanych w 3.6 i opiekaczy kontaktowych zdefiniowanych w 3.8, używanych na zewnątrz i działających przy zasilaniu gazami określonymi w 4.1 zgodnie z kategoriami określonymi w 4.2. Są one wyposażone w co najmniej jedno urządzenie do gotowania. Niniejsza Norma Europejska dotyczy tych urządzeń i ich elementów funkcjonalnych niezależnie od tego czy później element ten pracuje niezależnie czy jako wbudowany w zespół. Niniejsza Norma Europejska dotyczy także urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko badania typu. Urządzenia zasilane gazami trzeciej rodziny przy ciśnieniu wyższym niż zdefiniowano w 4.2 pozostają poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej. Podczas rozważania tego tekstu okazało się, że pojęcie efektywności termicznej w odniesieniu do takich urządzeń jak opiekacze nie znajduje zastosowania. Jest tak ponieważ: - podczas gotowania następuje dodatkowy transfer ciepła do wypływających z mięsa soków spadających na promienniki; - nie ma związku pomiędzy elementem gotowanym a powierzchnią użytkową; - opiekacz jest urządzeniem pracującym na zewnątrz w którym wiatr ma duży wpływ na sprawność. W konsekwencji tych stwierdzeń nie określa się sprawności termicznej dla tego typu urządzeń. Niniejsza Norma Europejska nie wymienia wszystkich stosownych wymagań dla zintegrowanego wyposażenia innego rodzaju (na przykład palników objętych przez EN 484)

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 498:2012 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Opiekacze rożnowe do użytku na wolnym powietrzu
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 498:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 498:2002 - wersja angielska
ICS 97.200.30, 97.040.20