PN-EN 497:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi -- Palniki uniwersalne do gotowania do użytku na zewnątrz -- Naczynia kuchenne o średnicy większej niż 300 mm

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki konstrukcyjne i funkcjonalne, specyfikacje bezpieczeństwa i racjonalnego użytkowania energii, odpowiednie metody badania i znakowania palników spalających skroplone gazy węglowodorowe i zaprojektowanych do podgrzewania naczyń o średnicy większej niż 300 mm, zawierających płyny lub żywność.

Są one określane w tekście podstawowym jako „urządzenia”.

Niniejszy dokument obejmuje urządzenia, generalnie stojące na podłodze, wyposażone w jeden lub kilka palników otwartych, zaprojektowane do użytku na zewnątrz i z gazami odpowiadającymi kategoriom wskazanym w Rozdziale 4.

Urządzenia zasilane gazami z trzeciej rodziny przy innych ciśnieniach niż te określone w Rozdziale 4 znajdują się poza zakresem stosowania niniejszego dokumentu.

Urządzenia objęte niniejszym dokumentem nie są przyłączone do przewodu spalinowego i nie są przyłączone do zasilania elektrycznego.

Urządzenia ze znamionowym obciążeniem cieplnym poniżej 1,16 kW nie podlegają żadnym wymaganiom dotyczącym racjonalnego zużycia energii ze względu na ich niską moc.

Urządzenia posiadające palniki wielowieńcowe, palniki o średnicy większej niż 56 cm nie podlegają żadnym wymaganiom dotyczącym racjonalnego zużycia energii ze względów bezpieczeństwa przy obsłudze garnka.

Niniejszy dokument nie obejmuje butli LPG na skroplony gaz węglowodorowy, powiązanych z nią regulatorów, rur i przewodów elastycznych używanych do zasilania gazem urządzeń objętych niniejszym dokumentem.

UWAGA Regulator, rury i przewody elastyczne są objęte innymi normami (EN 16129, EN 16436-1+A3 i EN 16436-2, itp.) i przepisami krajowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 497:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi -- Palniki uniwersalne do gotowania do użytku na zewnątrz -- Naczynia kuchenne o średnicy większej niż 300 mm
Data publikacji 21-11-2022
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 497:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 497:2002 - wersja angielska
ICS 97.040.20