PN-EN 15502-2-1:2023-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań, jak również klasyfikację i znakowanie kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem, które są wyposażane w palniki atmosferyczne, palniki atmosferyczne z wentylatorem lub palniki z pełnym wstępnym zmieszaniem, zwanych dalej „kotłami”.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania łącznie z EN 15502-1:2021.
Niniejszy dokument dotyczy kotłów centralnego ogrzewania opalanych gazem od typu C1 do C(11) oraz typów B2, B3 i B5:
UWAGA 1 Więcej informacji o typach urządzeń patrz EN 1749:2020.
a) które posiadają znamionowe obciążenie cieplne (liczone według wartości opałowej) nieprzekraczające 1 000 kW;
b) które są opalane jednym lub wieloma gazami z trzech rodzin gazów przy ciśnieniach określonych w EN 437:2021;
c) gdzie temperatura cieczy grzewczej nie przekracza 105 °C w trakcie normalnej pracy;
d) gdzie maksymalne ciśnienie robocze w układzie wodnym nie przekracza 6 bar;
e) które w pewnych warunkach mogą wytwarzać kondensat;
f) które są deklarowane w instrukcji instalowania jako kotły „kondensacyjne” albo jako kotły „niskotemperaturowe”, albo jako „kotły standardowe”; w przypadku braku deklaracji kocioł traktowany jest jako „kocioł standardowy”;
g) które są przewidziane do instalowania albo wewnątrz budynku, albo na zewnątrz w miejscach częściowo osłoniętych;
h) które są przeznaczone do produkcji gorącej wody użytkowej w sposób przepływowy lub z zastosowaniem zbiornika gorącej wody jako pojedyncza jednostka;
i) które są projektowane do otwartych lub zamkniętych systemów wodnych;
j) które są kotłami modułowymi lub niemodułowymi;
k) które należą do typów C(10), wyposażone w regulatory stosunku gaz-powietrze i mają ∆pmax, saf(min) równe 25 Pa oraz typów C(11), które mają moduły z kotła kondensacyjnego wyposażone w regulatory stosunku gaz-powietrze i mają ∆pmax, saf(min) równe 25 Pa.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie określono wymagania dla kotłów o znanej konstrukcji. Dla kotłów o każdej alternatywnej konstrukcji, które mogą w pełni nie zostać objęte niniejszą normą, należy ocenić ryzyko związane z tą alternatywną konstrukcją.
Przykład metodologii oceny, opartej na podstawie oceny ryzyka, podano w Rozdziale 11.
Niniejszy dokument nie obejmuje wszystkich wymagań dla:
aa) urządzeń powyżej 1 000 kW;
ab) urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci gazowych, w których jakość rozprowadzanego gazu może się zmieniać w szerokim zakresie w całym okresie użytkowania urządzenia (patrz Załącznik AB normy EN 15502-1:2021);
ac) urządzeń, w których stosowane są klapy spalinowe;
ad) urządzeń typów B21, B31, B51, C21, C41, C51, C61, C71, C81, C(12) i C(13);
ae) urządzeń typu C7 o znamionowym obciążeniu cieplnym (liczonym według wartości opałowej) przekraczającym 70 kW;
af) urządzeń wyposażonych w elastyczne przewody kominowe z tworzyw sztucznych;
ag) kotłów C(10):
1) bez regulatora stosunku gaz-powietrze, lub
2) które nie są urządzeniami kondensacyjnymi, lub
3) które nie mają maksymalnego ciśnienia różnicowego bezpieczeństwa równego 25 Pa (∆pmax, saf(min)) przy minimalnym obciążeniu cieplnym;
ah) kotłów C(11) które mają moduły kotłowe:
1) bez regulatora stosunku gaz-powietrze, lub
2) które nie są urządzeniami kondensacyjnymi, lub
3) które nie mają maksymalnego ciśnienia różnicowego bezpieczeństwa równego 25 Pa (∆pmax, saf(min)) przy minimalnym obciążeniu cieplnym;
ai) urządzeń przeznaczonych do podłączenia do przewodów spalinowych z odciągiem mechanicznym;

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15502-2-1:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW
Data publikacji 14-02-2023
Data wycofania 27-05-2024
Liczba stron 109
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 15502-2-1:2022 [IDT]
Dyrektywa 2016/426
Zastępuje PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja polska, PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja angielska, PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02 - wersja niemiecka, PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06 - wersja niemiecka, PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06 - wersja angielska
ICS 27.060.30, 91.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05 - wersja angielska