PN-EN 1749:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Klasyfikacja urządzeń gazowych ze względu na sposób dostarczania powietrza do spalania jak i odprowadzania produktów spalania (typy)

Zakres

Niniejszy dokument podaje szczegóły dotyczące klasyfikacji urządzeń gazowych według sposobu dostarczania powietrza do spalania i odprowadzania produktów spalania (typy). Niniejsza klasyfikacja odnosi się do urządzeń gazowych, które mają być zainstalowane w budynkach i / lub poza budynkiem.

Dokument klasyfikuje urządzenia jako typu A, B lub C zgodnie z podstawową zasadą ewakuacji produktów spalania i dostarczania powietrza.

Niniejszy dokument stanowi przewodnik dla harmonizacji norm produktów, przygotowania norm instalacyjnych i powszechnego zrozumienia typów urządzeń gazowych.

Niniejszy dokument nie jest ani normą instalacji, ani normą produktu.

W odniesieniu do urządzenia gazowego / urządzeń gazowych połączonych za pośrednictwem „własnych” kanałów, przewiduje się, że kanał wlotu powietrza i / lub kanał wylotowy do przenoszenia jakichkolwiek produktów spalania są częścią urządzenia gazowego. Oznacza to, że takie kanały są certyfikowane razem z urządzeniem gazowym.
Informacyjny Załącznik C określa typy urządzeń, które są przeznaczone do podłączenia do oddzielnych kominów, które mogą być częścią konstrukcji budynku.

W terminologii tej normy "pojedynczy kanał" jest kanałem kominowym zaprojektowanym i zdolnym do odprowadzania produktów spalania i / lub kanału dla doprowadzania powietrza tylko dla jednego urządzenia.

W terminologii tej normy "wspólny kanał" jest kanałem kominowym zaprojektowanym i zdolnym do odprowadzania produktów spalania i / lub kanału dla doprowadzania powietrza dla więcej niż jednego urządzenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1749:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja urządzeń gazowych ze względu na sposób dostarczania powietrza do spalania jak i odprowadzania produktów spalania (typy)
Data publikacji 26-06-2020
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 1749:2020 [IDT]
ICS 91.140.40