PN-EN 13611:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, projektowania, konstrukcji i działania oraz badania urządzeń zabezpieczających, sterujących lub regulujących (zwanych dalej sterownikami) do palników i urządzeń spalających jedno z lub większą liczbę paliw gazowych lub paliw ciekłych. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do sterowników z deklarowanym maksymalnym ciśnieniem wlotowym mniejszym niż lub równym 500 kPa i o nominalnych wymiarach przyłączy mniejszych niż lub równych DN 250.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania ogólne dla następujących sterowników:
- automatycznych zaworów odcinających;
- automatycznych układów sterowania palnikiem;
- urządzeń nadzoru płomienia;
- sterowników stosunku gaz/powietrze;
- regulatorów ciśnienia;
- kurków ręcznych;
- termostatów mechanicznych;
- sterowników wielofunkcyjnych;
- czujników ciśnienia;
- układów monitorowania zaworu;
- automatycznych zaworów odpowietrzających.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do funkcji sterujących, które nie są objęte normą szczegółową dotyczącą sterownika do palników i urządzeń spalających jedno z lub większą liczbę paliw gazowych lub paliw ciekłych.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie również do osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego, w którym iloczyn maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia PS i objętości V jest mniejszy niż 600 000 kPa · dm³ (6 000 bar · L) lub w którym iloczyn PS i DN jest mniejszy niż 300 000 kPa (3 000 bar).
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do sterowników zasilanych AC i DC (sterowniki zasilane przez wolnostojący układ bateryjny, układy bateryjne do zastosowań mobilnych lub układy, które są przeznaczone do podłączania do sieci zasilającej DC – patrz Załącznik I).
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do funkcji resetu używanych do resetowania z blokady, np. z powodu uszkodzenia zapłonu lub wyłącznika temperatury w palnikach i urządzeniach (patrz Załącznik M).
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono metodyki w celu określania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) i określania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) (patrz Załącznik J, Załącznik K i Załącznik L).
W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne dotyczące aspektów ochrony środowiska (patrz Załącznik N).
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do sterowników mechanicznych do zastosowania z paliwami płynnymi.
Zabezpieczenie przed wpływem środowiska na wolnym powietrzu (tzn. zdolność do wytrzymywania promieniowania UV, wiatru, deszczu, śniegu, osadzania się brudu, kondensacji, lodu i szronu
(patrz IEV 441-11-05:2005), trzęsienia ziemi i ognia zewnętrznego) nie jest objęte niniejszą normą.
Zaleca się, aby niniejsza Norma Europejska była stosowana w połączeniu z normą szczegółową dotyczącą sterownika (patrz Bibliografia).

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13611:2019-07/AC:2021-10P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13611:2019-07 - wersja polska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 11-04-2023
Liczba stron 160
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13611:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04 - wersja angielska, PN-EN 13611:2015-10 - wersja angielska
ICS 23.060.40
Elementy dodatkowe PN-EN 13611:2019-07/AC:2021-10P