PN-EN 15221-3:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 3: Wytyczne dotyczące jakości w Zarządzaniu Infrastrukturą

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wytyczne, jak mierzyć, osiągać i poprawiać jakość w Zarządzaniu Infrastrukturą. Podaje komplementarne wytyczne do EN ISO 9000, EN ISO 9001 i EN 15221-2 w ramach EN 15221-1. Norma określa również powiązanie do metod teorii zarządzania. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie: - w organizacjach publicznych i prywatnych; - w relacjach między organizacją klienta a dostawcą usługi; - do wszystkich rodzajów produktów i usług; - do obu typów dostawców usług w Zarządzaniu Infrastrukturą (zewnętrznych i wewnętrznych); - do wszystkich środowisk pracy (np. przemysłowych, handlowych/komercyjnych, administracyjnych, wojskowych, opieki zdrowotnej itp.). Niniejsza norma europejska ma zastosowanie do usług biznesowych (nie zorientowanych na konsumenta). Niniejsza Norma Europejska: - nie zastępuje systemów zarządzania jakością w organizacji klienta; - nie dostarcza standardowych rozwiązań:- dla systemów zarządzania jakością i wydajnością; - do określania wymagań; - dla narzędzi pomiarów; - do ustalenia poziomu usługi; - nie ma zastosowania do certyfikacji systemu zarządzania jakością w Zarządzaniu Infrastrukturą (objętych przez EN-ISO 9001)

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15221-3:2011 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 3: Wytyczne dotyczące jakości w Zarządzaniu Infrastrukturą
Data publikacji 30-11-2011
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny KT 315, Facility Management
Wprowadza EN 15221-3:2011 [IDT]
ICS 03.080.99, 91.140.01