PN-EN 15221-4:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 4: Taksonomia, Klasyfikacja i Struktury w Zarządzaniu Infrastrukturą

Zakres

Zarządzanie Infrastrukturą obejmuje i integruje szeroki zakres procesów, produktów / usług, działalności i ułatwień. Celem tej normy jest uwzględnienie wartości dodanej do podstawowej działalności przez przyjęcie perspektywy produktu jako rozpoznanej przez procesy podstawowe lub podstawową działalność organizacji. Zatem niniejsza norma wprowadza koncepcję normalizowanych (klasyfikowanych) produktów. Niniejsza norma określa taksonomię Zarządzania Infrastrukturą, która obejmuje: - istotne powiązania elementów i ich struktur w Zarządzaniu Infrastrukturą;- definicję terminów do normalizacji produktów, dające podstawę dla handlu transgranicznego, zarządzania danymi, alokacji kosztów i analizy porównawczej; - wysoki poziom klasyfikacji i hierarchiczną strukturę kodowania dla normalizowanych produktów;- rozszerzenie podstawowego modelu Zarządzania Infrastrukturą określonego w EN 15221-1, przez dodanie skali czasu w postaci koła jakości o nazwie PDCA (Plan, Do, Check, Act);- powiązanie do istniejących kosztów i struktur; - dopasowanie do wymagań działalności podstawowej. Dodatkowymi korzyściami z wprowadzenia normy są:- zorientowanie na klienta zamiast zorientowania na kapitał; - zharmonizowanie różnych istniejących struktur państwowych (np. kody kosztów budynków) na wyższym poziomie, istotne dla organizacji i jej podstawowej działalności

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15221-4:2011 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie Infrastrukturą -- Część 4: Taksonomia, Klasyfikacja i Struktury w Zarządzaniu Infrastrukturą
Data publikacji 30-11-2011
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SUS, Sektor Usług
Organ Techniczny KT 315, Facility Management
Wprowadza EN 15221-4:2011 [IDT]
ICS 03.080.99, 91.140.01