PN-EN 12182:2012 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych -- Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań wyrobów pomocniczych dla osób niepełnosprawnych, które są wyrobami medycznymi zgodnie z definicją przedstawioną w Dyrektywie UE 93/42/EWG.
Niniejsza norma nie dotyczy wyrobów pomocniczych, których przewidywanym przeznaczeniem jest aplikowanie substancji farmaceutycznych użytkownikowi.
Jeśli istnieją inne Normy Europejskie dla konkretnych typów wyrobów pomocniczych, to mają one zastosowanie. Jednak niektóre wymagania niniejszej normy mogą mieć również zastosowanie i mogą być rozważane jako uzupełnienie wymagań w innych Normach Europejskich.
UWAGA Nie wszystkie elementy wymienione w EN ISO 9999 są wyrobami medycznymi. Zainteresowane strony mogą rozważyć, czy niniejsza norma lub jej części mogą być stosowane do wyrobów pomocniczych, nie będących wyrobami medycznymi w rozumieniu Dyrektywy UE 93/42/EWG.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12182:2012 - wersja polska
Tytuł Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych -- Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 03-10-2014
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 1, Osób Niepełnosprawnych
Wprowadza EN 12182:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12182:2005 - wersja polska
ICS 11.180.01