PN-M-42326:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ciśnieniomierze wskazówkowe kontrolne z elementami sprężystymi

Zakres

Podano określenia pojęć specjalistycznych oraz podział i przykład oznaczenia. Ustalono wymagania metrologiczne, konstrukcyjne i środowiskowe oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań pełnych i niepełnych, sposób kontroli jakości oraz opis poszczególnych rodzajów badań objętych programem i sposób dokonywania oceny wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42326:1983 - wersja polska
Tytuł Ciśnieniomierze wskazówkowe kontrolne z elementami sprężystymi
Data publikacji 24-06-1983
Data wycofania 11-10-2006
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Zastępuje PN-M-53512:1976 - wersja polska, PN-M-53515:1971 - wersja polska
ICS 17.100