PN-E-90251:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej -- Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV

Zakres

Przedmiotem normy są kable elektroenergetyczne o żyłach miedzianych lub aluminiowych, o izolacji papierowej i powłoce ołowianej, przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym nie przekraczającym 23/40 kV, pracujących w klimacie umiarkowanym oraz w klimacie tropikalnym 1) (załącznik).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-90251:1976 - wersja polska
Tytuł Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej -- Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV
Data publikacji 12-10-1976
Data wycofania 15-07-2003
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-90251:1963 - wersja polska
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska