PN-ISO 8434-1:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8434-1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Łączniki rurowe gwintowe 24 stopni z pierścieniem zacinającym

Zakres

Ustalono wymagania ogólne (ciśnienie, temperatury, oznaczenie, montaż, znakowanie) i wymiarowe dotyczące konstrukcji i wykonania łączników rurowych gwintowych 24 stopni z pierścieniem zacinającym, które są stosowane do łączenia lub przyłączania rur stalowych i z metali nieżelaznych o średnicach zewnętrznych od 4 do 42 mm włącznie. Niniejsze łączniki gwintowe stosuje się w napędach i sterowaniach hydraulicznych i pneumatycznych oraz ogólnie w zakresie ciśnień i temperatur określonych w niniejszym arkuszu

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 8434-1:1996/Ap1:2000P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8434-1:1996 - wersja polska
Tytuł Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Łączniki rurowe gwintowe 24 stopni z pierścieniem zacinającym
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 29-11-2007
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 8434-1:1994 [IDT]
Zastępuje PN-M-73147:1966 - wersja polska, PN-M-73126:1965 - wersja polska, PN-M-73129:1965 - wersja polska, PN-M-73140:1965 - wersja polska, PN-M-73141:1965 - wersja polska, PN-M-73143:1965 - wersja polska, PN-M-73144:1966 - wersja polska, PN-M-73149:1966 - wersja polska, PN-M-73127:1965 - wersja polska, PN-M-73130:1966 - wersja polska, PN-M-73135:1966 - wersja polska, PN-M-73139:1965 - wersja polska, PN-M-73133:1966 - wersja polska, PN-M-73137:1965 - wersja polska
ICS 23.100.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8434-1:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 8434-1:2007 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-ISO 8434-1:1996/Ap1:2000P