PN-A-86034-05:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje termofilne - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 55 stopni C

Zakres

Metoda polega na posiewie odpowiedniej ilości produktu na podłoże hodowlane i inkubacji w temperaturze 55 stopni C przez 48 h w warunkach tlenowych, policzeniu wyrosłych kolonii i obliczenia liczby drobnoustrojów w 1 g lub 1 ml

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-05:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje termofilne - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 55 stopni C
Data publikacji 28-06-1993
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86031:1977 - wersja polska
ICS 07.100.30