PN-A-86034-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólne zasady badań

Zakres

Ustalono wymagania dla laboratoriów i ich wyposażenia, zasady przygotowania aparatury, sprzętu i szkła, zasady przygotowania pożywek, zasady wykonywania analiz w warunkach jałowości, zasady ilościowego oznaczania drobnoustrojów. W załącznikach podano metody badań zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza w laboratoriach, ocenę przydatności wody do badań mikrobiologicznych, barwienie preparatów mikroskopowych. wymieniono wiele przykładów obliczania i przedstawiania wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-02:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólne zasady badań
Data publikacji 25-03-1993
Data wycofania 07-09-2005
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86031:1977 - wersja polska
ICS 07.100.30