PN-EN ISO 21871:2007 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania małych liczb przypuszczalnych Bacillus cereus -- Wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby

Zakres

Przedstawiono horyzontalną metodę wykrywania i oznaczania małych liczb przypuszczalnych Bacillus cereus metodą najbardziej prawdopodobnej liczby w produktach przeznaczonych dla ludzi i w paszach dla zwierząt oraz dla próbek z obszarów związanych z produkcją żywności i jej obrotem. Podano definicję przypuszczalnych Bacillus cereus, zasadę metody, rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i szkło. Opisano przygotowanie próbek do badań, sposób przeprowadzania badań, sposób obliczeń i interpretację wyników badań, precyzję i sprawozdanie z badań. W załączniku A (normatywnym) przedstawiono w postaci diagramu metodę wykonywania badań

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21871:2007 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania małych liczb przypuszczalnych Bacillus cereus -- Wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby
Data publikacji 20-03-2007
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 21871:2006 [IDT], ISO 21871:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 21871:2006 - wersja angielska
ICS 07.100.30