PN-E-90250:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania w zakresie kabli elektroenergetycznych o żyłach miedzianych lub aluminiowych, o izolacji papierowej i powłoce metalowej, przeznaczonych do przesyłu energii elektrycznej w liniach o napięciu znamionowym (Uo/U) nie przekraczającym
23/40 kV, pracujących w klimacie umiarkowanym
oraz w klimacie tropikalnym1) (załącznik).

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-90250:1976 - wersja polska
Tytuł Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 12-10-1976
Data wycofania 15-07-2003
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-90250:1963 - wersja polska
ICS 29.060.20
Zastąpiona przez PN-HD 621 S1:2003 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-E-90250:1976/Az3:1999P