PN-EN 13262:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13262+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu

Zakres

Podano wymagania dotyczące kół jednolitych kutych i walcowanych przeznaczonych do taboru kolejowego obsługującego sieci kolejowe w Europie. Wymieniono charakterystyki, od których uzależniona jest poprawna eksploatacja kół: skład chemiczny stali, własności mechaniczne, takie jak twardość, udarność, zmęczenie, wiązkość, zanieczyszczenie wtrąceniami. Omówiono naprężenia szczątkowe, cechy dotyczące gładkości i ciągłości powierzchni kół z obręczami utwardzanymi, wykonanych ze stali odgazowanej próżniowo o gatunkach ER6, ER7, ER8 i ER9. Podano tolerancje geometrii i wymiarów. Określono wymagania i procedury zapewnienia jakości, jak również warunki dostawy kół

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13262:2007 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu
Data publikacji 14-09-2007
Data wycofania 06-04-2009
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13262:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13262:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 13262:2005 - wersja angielska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13262+A1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13262+A1:2009 - wersja angielska