PN-EN 13262+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13262+A2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu

Zakres

Podano wymagania dotyczące kół jednolitych kutych i walcowanych przeznaczonych do taboru kolejowego obsługującego sieci kolejowe w Europie. Wymieniono charakterystyki, od których uzależniona jest poprawna eksploatacja kół: skład chemiczny stali, własności mechaniczne, takie jak twardość, udarność, zmęczenie, wiązkość, zanieczyszczenie wtrąceniami. Omówiono naprężenia szczątkowe, cechy dotyczące gładkości i ciągłości powierzchni kół z obręczami utwardzanymi, wykonanych ze stali odgazowanej próżniowo o gatunkach ER6, ER7, ER8 i ER9. Podano tolerancje geometrii i wymiarów. Określono wymagania i procedury zapewnienia jakości, jak również warunki dostawy kół. Dodano nowy załącznik normatywny ZB dotyczący powiązań EN 13262:2004 z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/16/WE z 19 marca 2001 r. o interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą 2004/50/WE z 29 kwietnia 2004 r

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13262+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu
Data publikacji 06-04-2009
Data wycofania 09-08-2011
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13262:2004+A1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13262:2007 - wersja polska
ICS 45.040, 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 13262+A2:2011 - wersja angielska