PN-K-02040-8:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15877-2:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Tabor kolejowy -- Napisy i znaki -- Napisy i znaki na pojazdach spełniających przepisy UIC

Zakres

Podano wzory napisów i znaków stosowanych na pojazdach spełniających wymagania Międzynarodowego Związku Kolejowego (UIC) oraz wymagania umowy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej RIV. Określono wytyczne stosowania tych napisów i znaków na pojazdach szynowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-K-02040-8:1996 - wersja polska
Tytuł Tabor kolejowy -- Napisy i znaki -- Napisy i znaki na pojazdach spełniających przepisy UIC
Data publikacji 05-02-1996
Data wycofania 11-12-2013
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15877-2:2013-12 - wersja angielska