PN-EN 13262:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13262:2007 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu

Zakres

Podano wymagania dotyczące kół jednolitych kutych i walcowanych przeznaczonych do taboru kolejowego obsługującego sieci kolejowe w Europie. Wymieniono charakterystyki, od których uzależniona jest poprawna eksploatacja kół: skład chemiczny stali, własności mechaniczne, takie jak twardość, udarność, zmęczenie, wiązkość, zanieczyszczenie wtrąceniami. Omówiono naprężenia szczątkowe, cechy dotyczące gładkości i ciągłości powierzchni kół z obręczami utwardzanymi, wykonanych ze stali odgazowanej próżniowo o gatunkach ER6, ER7, ER8 i ER9. Podano tolerancje geometrii i wymiarów. Określono wymagania i procedury zapewnienia jakości, jak również warunki dostawy kół

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13262:2005 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 14-09-2007
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13262:2004 [IDT]
Zastępuje PN-K-91018:1992 - wersja polska, PN-K-91018:1992/Az1:1998 - wersja polska, PN-H-84027-05:1984 - wersja polska
ICS 45.040
Zastąpiona przez PN-EN 13262:2007 - wersja polska