PN-EN ISO 15384:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań oraz wymagania minimalne dotyczące skuteczności dla indywidualnej odzieży ochronnej, zaprojektowanej w celu ochrony ciała użytkownika, z wyłączeniem głowy, dłoni i stóp, która jest używana podczas akcji strażackich w przestrzeni otwartej i czynności z nimi związanych. Odzież ta nie jest przeznaczona do zapewnienia ochrony w sytuacji, gdy użytkownik jest uwięziony w przestrzeni ograniczonej pożarem. Niniejszy dokument obejmuje ogólną konstrukcję wyrobu, minimalne poziomy skuteczności zastosowanych materiałów i metody badań w celu wyznaczenia tych poziomów. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do odzieży do użytku w sytuacjach spotykanych podczas pożarów budynków (EN 469 lub ISO 11999-3), akcjach ratunkowych (ISO 18639) lub tam, gdzie spodziewany jest wysoki poziom promieniowania podczerwonego (ISO 15538 lub EN 1486). Niniejszy dokument nie obejmuje również odzieży chroniącej przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, elektrycznymi i promieniotwórczymi. Niniejszy dokument nie zapewnia ochrony przed czynnikami mechanicznymi wysokiego ryzyka, takimi jak ochrona w trakcie obsługi pił łańcuchowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15384:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej
Data publikacji 08-10-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 15384:2020 [IDT], ISO 15384:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15614:2009 - wersja polska
ICS 13.340.10