PN-EN 60332-1-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60332-1-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Aparatura

Zakres

Opisano aparaturę służącą do badania odporności na pionowe przenoszenie ognia przez pojedynczy elektryczny przewód lub kabel z izolowanymi żyłami lub kabel światłowodowy. Podano definicję źródła zapalenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60332-1-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Aparatura
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 22-04-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60332-1-1:2004 [IDT], IEC 60332-1-1:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50265-1:2001 - wersja polska
ICS 29.060.20, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN 60332-1-1:2010 - wersja polska