PN-EN ISO 15791-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15791-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Tworzywa sztuczne -- Opracowanie i stosowanie badań palności wyrobów z tworzyw sztucznych w skali pośredniej -- Część 1: Ogólne wytyczne

Zakres

Podano ogólne wytyczne dotyczące opracowania i stosowania badań palności, w skali pośredniej, wyrobów z tworzyw sztucznych lub wyrobów zawierających tworzywa sztuczne, które obejmują określenie typowych zastosowań wyrobów z tworzyw sztucznych oraz możliwych scenariuszy pożarów z udziałem tych wyrobów w takich zastosowaniach. Omówiono typowe tworzywa i typowe wyroby, scenariusze pożarów, charakterystykę termiczną źródła zapłonu oraz wymagania projektowe

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15791-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Opracowanie i stosowanie badań palności wyrobów z tworzyw sztucznych w skali pośredniej -- Część 1: Ogólne wytyczne
Data publikacji 15-04-2005
Data wycofania 11-10-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15791-1:2004 [IDT], ISO 15791-1:2002 [IDT]
ICS 13.220.40, 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15791-1:2007 - wersja polska