PN-EN 62321-3-2:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 3-2: Badanie przesiewowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości bromu w tworzywach sztucznych i wyrobach elektronicznych metodą spalenia próbki i chromatografii jonowej

Zakres

W IEC 62321, Część 3-2 opisano przesiewową analizę całkowitej zawartości bromu (Br) w jednorodnych materiałach -- tworzywach sztucznych i elektronice z wykorzystaniem techniki analitycznej polegającej na spaleniu próbki i analizie metodą chromatografii jonowej (C-IC). Niniejszą metodę badania opracowano dla tworzyw: ABS (akrylonitryl-butadien-styren), EMC (mieszanek epoksydowych do formowania) i PE (polietylenu) w zakresie stężeń podanych w Tablicy 1. Nie sprawdzono zastosowania niniejszej metody do badania innych materiałów i w innych zakresach stężeń niż podane poniżej. Niniejsza norma nie uwzględnia wszystkich aspektów bezpieczeństwa, jeśli takie istnieją i są z nią związane. Odpowiedzialność za ustalenie właściwych metod postępowania, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie ograniczeń wynikających z przepisów, spoczywa na użytkowniku niniejszej normy przed jej zastosowaniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62321-3-2:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 3-2: Badanie przesiewowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości bromu w tworzywach sztucznych i wyrobach elektronicznych metodą spalenia próbki i chromatografii jonowej
Data publikacji 26-08-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 62321-3-2:2014 [IDT], IEC 62321-3-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62321:2009 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.020.40