PN-EN 693+A2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16092-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Prasy hydrauliczne

Zakres

W niniejszej normie określono techniczne wymagania i środki bezpieczeństwa, które powinny być stosowane przez konstruktorów (jak zdefiniowano w 3.11 EN 292-1:1991), producentów i dostawców pras hydraulicznych do obróbki na zimno metalu lub materiału składającego się częściowo z metalu. Niniejsza norma dotyczy również pras, których pierwotnym przeznaczeniem jest obróbka na zimno metalu i które w ten sam sposób mogą być stosowane do obróbki innych materiałów w arkuszach (jak tektura, tworzywa sztuczne, guma lub skóra) oraz proszku metalowego. Wymagania zawarte w niniejszej normie obejmują zgodne z przeznaczeniem zastosowanie, jak zdefiniowano w 3.12 EN 292-1:1991. W niniejszej normie uwzględniono dostęp do prasy ze wszystkich stron, omówiono zagrożenia opisane w rozdziale 4 i ustalono środki bezpieczeństwa dla operatora oraz innych zagrożonych osób. Niniejsza norma dotyczy również urządzeń pomocniczych, które są integralnymi częściami prasy. W odniesieniu do urządzeń ochronnych dla zintegrowanych systemów wytwarzania, w których skład wchodzą prasy, patrz również ISO 11161. Niniejsza norma nie obejmuje maszyn, których głównym przeznaczeniem jest: a) cięcie arkuszy blach nożycami gilotynowymi; b) łączenie elementów, np. nitowanie, spinanie klamrami, zszywanie; c) gięcie i zaginanie; d) prostowanie; e) dziurkowanie rewolwerowe; f) wyciskanie; g) kucie matrycowe, kształtowanie na gorąco albo kształtowanie objętościowe na zimno; h) prasowanie proszku metalu; i) dziurkowanie profili, np. w przemyśle budowlanym. Niniejsza norma dotyczy maszyn wykonanych po dacie wydania normy

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 693+A2:2012 - wersja angielska
Tytuł Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Prasy hydrauliczne
Data publikacji 23-02-2012
Data wycofania 27-03-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
Wprowadza EN 693:2001+A2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 693+A1:2010 - wersja polska
ICS 25.120.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 16092-3:2018-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 16092-1:2018-03 - wersja angielska, PN-EN ISO 16092-3:2018-05 - wersja polska, PN-EN ISO 16092-1:2018-03 - wersja polska