PN-EN ISO 16092-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono techniczne wymagania i środki bezpieczeństwa, które są stosowane przez osoby, które prasy projektują, produkują oraz są ich dystrybutorami; prasy te są przeznaczone do obróbki metalu na zimno lub materiału składającego się częściowo z metalu do obróbki na zimno, ale mogą być używane w ten sam sposób do pracy z innymi materiałami w arkuszach (np. karton, tworzywo sztuczne, guma, skóra itp.).
UWAGA 1 Projekt maszyny obejmuje wiedzę o samej maszynie, z uwzględnieniem wszystkich faz cyklu „życia" maszyny wymienionych w ISO 12100:2010, 5.4, i opracowywanie instrukcji dotyczących wszystkich powyższych faz.
Wymagania niniejszego dokumentu uwzględniają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, jak zdefiniowano w ISO 12100:2010, 3.23, a także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użytkowanie, jak zdefiniowano w ISO 12100:2010, 3.24. W niniejszym dokumencie przewidziano dostęp do prasy ze wszystkich stron, omówiono zagrożenia znaczące w różnych fazach cyklu życia maszyny, opisane w Rozdziale 4, i określono środki bezpieczeństwa dla operatora i innych osób narażonych.
UWAGA 2 Wszystkie zagrożenia znaczące dotyczą zagrożeń zidentyfikowanych lub związanych z prasami w momencie publikacji niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument dotyczy pras, które mogą funkcjonować niezależnie; może być również wykorzystywany jako przewodnik projektowania pras, które mają być zintegrowane z systemem produkcyjnym.
Uwzględnione tu prasy przekazują mechanicznie siłę cięcia, kształtują, obrabiają na zimno metal lub inne materiały w arkuszach za pomocą narzędzi lub matryc połączonych z suwakiem/belką, i mieszczą się w zakresie wielkości od małych maszyn szybkobieżnych z pojedynczym operatorem produkujących małe przedmioty obrabiane do dużych maszyn działających ze stosunkowo małą prędkością z kilkoma operatorami i produkujących duże przedmioty obrabiane.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono maszyn, których głównym przeznaczeniem projektowym jest:
a) gilotynowe cięcie metalu;
b) dołączenie elementu złącznego, np. nitowanie, zszywanie lub szycie;
c) zginanie lub składanie przez prasy krawędziowe lub krawędziarki;
d) prostowanie;
e) dziurowanie głowicą rewolwerową na prasie;
f) wytłaczanie;
g) kucie matrycowe wielowykrojowe lub kucie matrycowe jednowykrojowe;
h) prasowanie proszków metali;
i) dziurkarki jednofunkcyjne, zaprojektowane wyłącznie do profili, np. stosowane w sektorze budowlanym;
j) zgrzewanie punktowe;
k) gięcie rur;
l) obróbka młotem pneumatycznym.
Niniejszy dokument nie dotyczy zagrożeń związanych z wykorzystaniem prasy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Niniejszy dokument obejmuje wymagania bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem programowalnych systemów elektronicznych (PES) oraz programowalnych systemów pneumatycznych (PPS).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pras, które zostały wyprodukowane przed dniem jego opublikowania.
Niniejszy dokument dotyczy wspólnych zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń i zdarzeń dla pras i urządzeń pomocniczych, które są przeznaczone do obróbki na zimno metalu lub materiału składającego się częściowo z metalu (patrz Rozdział 4). W niniejszym dokumencie zdefiniowano wspólne wymagania bezpieczeństwa dla pras określonych w niniejszym rozdziale; dokument powinien być stosowany w połączeniu z innymi częściami normy wieloczęściowej ISO 16092.
Specyficzne zagrożenia związane z zastosowanymi typami pras zostały omówione w ISO 16092-2, ISO 16092-3 i ISO 16092-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16092-1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 27-03-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
Wprowadza EN ISO 16092-1:2018 [IDT], ISO 16092-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 693+A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 13736+A1:2012 - wersja polska, PN-EN 693+A2:2012 - wersja polska, PN-EN 692+A1:2010 - wersja polska, PN-EN 693+A2:2012 - wersja niemiecka
ICS 25.120.10