PN-EN ISO 13732-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Ergonomia środowiska termicznego -- Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni -- Część 1: Powierzchnie gorące

Zakres

W niniejszej części ISO 13732 podano wartości temperatur stanowiących progi oparzenia powstającego podczas kontaktu ludzkiej skóry z gorącą powierzchnią ciała stałego.
W niniejszej normie opisano metody oceny ryzyka oparzenia, gdy ludzie dotykają lub mogą dotykać gorącej powierzchni skórą niechronioną.
W niniejszej części ISO 13732 podano także wytyczne dotyczące przypadków, w których konieczne jest określenie wartości granicznych temperatury gorących powierzchni; w niniejszej normie nie ustalono wartości granicznych temperatury powierzchni.
UWAGA 1 Takie graniczne wartości temperatury mogą być określone w normach dotyczących wyrobów lub w przepisach w celu zapobiegania oparzeniu ludzi narażonych na oparzenie podczas kontaktu z gorącą powierzchnią wyrobu.
Niniejsza część ISO 13732 dotyczy czasów trwania kontaktu 0,5 s i dłuższych.
Niniejsza norma dotyczy kontaktu, gdy temperatura powierzchni jest w sposób istotny podtrzymywana podczas tego kontaktu (patrz 4.1).
Niniejszej normy nie stosuje się, jeżeli duża powierzchnia skóry (około 10% powierzchni skóry całego ciała lub więcej) może mieć kontakt z gorącą powierzchnią. Niniejszej normy nie stosuje się również wtedy, gdy kontakt ten dotyczy więcej niż 10% powierzchni głowy lub jego skutkiem mogą być oparzenia ważnych dla życia części twarzy.
UWAGA 2 W niektórych przypadkach skutki kontaktu z powierzchnią gorącą mogą być dla człowieka znacznie cięższe niż tylko samo oparzenie, na przykład:
⎯ oparzenia, które powodują skurcz dróg oddechowych;
⎯ oparzenia dużej powierzchni (więcej niż 10 % powierzchni ciała), które mogą zakłócać krążenie z powodu utraty płynów;
⎯ samo przegrzanie dużej części głowy lub całego ciała nawet bez wystąpienia oparzenia może być przyczyną niedopuszczalnego obciążenia cieplnego.
Niniejsza część ISO 13732 ma zastosowanie w odniesieniu do powierzchni gorących wszelkiego rodzaju przedmiotów: sprzęt, wyroby, budynki, przedmioty pochodzenia naturalnego, itd. W celu uproszczenia, w niniejszej normie mówi się o wyrobach; niemniej jednak niniejsza norma dotyczy również wszelkich innych przedmiotów.
Niniejsza norma dotyczy wyrobów stosowanych w każdym otoczeniu, np. w miejscu pracy, w domu.
Niniejsza norma ma zastosowanie do wyrobów, które mogą być dotykane przez zdrowe osoby dorosłe, dzieci, ludzi starszych a także osoby niepełnosprawne ruchowo.
W niniejszej normie nie podano danych dotyczących ochrony przed dyskomfortem lub bólem.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13732-1:2009 - wersja polska
Tytuł Ergonomia środowiska termicznego -- Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni -- Część 1: Powierzchnie gorące
Data publikacji 26-01-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 13732-1:2008 [IDT], ISO 13732-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 13732-1:2006 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 13732-1:2006 - wersja angielska
ICS 13.180