PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE

Zakres

Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania art 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU [i.1] i art.6 dyrektywy 2014/30/EU [i.2] w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w odniesieniu do urządzeń radiowych i ich wyposażenia pomocniczego z wyłączeniem odbiorników radiofonicznych. W przypadkach gdy niniejszy dokument jest stosowany do oceny działania, pod względem EMC, urządzeń złożonych w skład ,których wchodzą części radiowe i nie-radiowe, dokument ETSI EG 203 367 [i.3] dostarcza wytycznych w zakresie zastosowania różnych norm zharmonizowanych, włącznie z niniejszym dokumentem, które mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie w odniesieniu do tych urządzeń. Zależne od wyrobów układy konieczne do wykonania badań EMC dedykowanych rodzajów urządzeń radiokomunikacyjnych i do oceny ich wyników są wymienione w odpowiednich normach serii ETSI EN 301 489 [i.13]. istotnych dla techniki radiowej. Niniejszy dokument, wspólnie z odpowiednią normą dla części radiowej, o ile jest wymagana, określa właściwe badania EMC i metody pomiaru, wartości graniczne i kryteria działania urządzeń radiowych i wyposażenia pomocniczego. W przypadku różnic (np. dotyczących warunków specjalnych, definicji, skrótów), pomiędzy częścią 1 serii EN 301 489 [i.13] i odpowiednią dla wyrobu częścią EN 301 489 [i.13], nadrzędne są postanowienia części normy właściwej dla wyrobu. Do niniejszego dokumentu nie są włączone wymagania techniczne dotyczące portu antenowego urządzenia radiowego i emisji promieniowanych z portu obudowy urządzenia radiowego i kombinacji tego urządzenia z urządzeniem wyposażenia pomocniczego. Takie specyfikacje techniczne można znaleźć w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego. Klasyfikacja środowiskowa zastosowana w niniejszym dokumencie odnosi się do klasyfikacji zastosowanych w • CENELEC EN 61000-6-3 [i.4] i CENELEC EN 61000-6-1 [i.5] dla środowiska mieszkaniowego, handlowego i przemysłu lekkiego, lub • CENELEC EN 61000-6-2 [i.15] i CENELEC EN 61000-6-4 [i.14] dla środowiska przemysłowego, lub • ETSI TR 101 651 [i.6] dla środowiska centrów telekomunikacyjnych, lub • ISO 7637-2 [8] dla środowiska drogowego. Wymagania EMC wybrano aby zapewnić odpowiedni poziom kompatybilności urządzeń stosowanych w tym środowisku. Poziomy te nie obejmują jednakże przypadków ekstremalnych, które mogą wystąpić w pewnych lokalizacjach choć z małym prawdopodobieństwem. Niniejszy dokument może nie obejmować tych przypadków gdzie potencjalne źródło zakłóceń wytwarza indywidualnie powtarzane stany przejściowe albo stale obecne stany ciągłe np. radar albo pobliska stacja radiofoniczna. W takich przypadkach może być konieczne zastosowanie specjalnej ochrony zarówno w odniesieniu do źródła zakłóceń lub zakłócanej części lub do obu tych obiektów. Jeżeli żadna z istniejących części normy odniesionych do wyrobu nie obejmuje wymaganych warunków dla szczególnego systemu radiowego np. w przypadku wprowadzenia nowej służby radiowej albo specjalnych aplikacji ,to do celów badania spełniania wymagań EMC może być wykorzystany niniejszy dokument i zawarte w nim wymagania EMC. We wszystkich przypadkach, w których wyrób radiowy odpowiada zakresowi części niniejszej normy, nadrzędne są postanowienia części normy właściwej dla wyrobu. Zgodność urządzenia radiowego z wymaganiami niniejszego dokumentu nie oznacza zgodności z wymaganiami dotyczącymi zarządzania widmem albo dotyczącymi warunków używania urządzenia (wymagań licencyjnych). Zgodność z wymaganiami niniejszego dokumentu nie oznacza też zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Jednakże odpowiedzialnością oceniającego urządzenie jest zapisanie w sprawozdaniu z badań uwag dotyczących powstania zagrożenia czy niebezpieczeństwa w wyniku zastosowania badań przywołanych w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE
Data publikacji 10-08-2017
Data wycofania 14-07-2020
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07 - wersja angielska