PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne

Zakres

Przedstawiono wspólne wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wspólne dla urządzeń łączności radiowej i ich wyposażenia pomocniczego. Ustalono metody pomiarów i wartości graniczne emisji elektromagnetycznych oraz minimalnych odporności wymaganych z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano definicje 21 terminów przewidzianych do stosowania we wszystkich częściach tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne
Data publikacji 05-04-2012
Data wycofania 10-08-2017
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska