PN-EN ISO 23861:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Czynnik chemiczny występujący w powietrzu jako mieszanina cząstek stałych i pary -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarów z użyciem próbników

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące oceny procedur pomiarów wykorzystujących próbniki do oznaczania stężenia czynnika chemicznego występującego jako mieszanina cząstek stałych i pary w powietrzu na stanowiskach pracy. Procedury podane w niniejszym dokumencie dostarczają wyników tylko dla sumy cząstek i par unoszących się w powietrzu. Stężenie jest obliczane jako masa na jednostkę objętości.
UWAGA Fizyczne zachowanie mieszaniny unoszących się w powietrzu cząstek i par opisano w Załączniku A. Przykładami substancji, które mogą występować w wielu fazach są diizocyjanian toluenu, dietanoloamina, glikol etylenowy i fosforan tributylu.
Niniejszy dokument może być stosowany do złożonych mieszanin, takich jak płyny do obróbki metali lub dymy mas bitumicznych. Niniejszy dokument stosuje się do próbników i procedur pomiarów wykorzystujących te próbniki, w których pobieranie próbek i analiza są przeprowadzane w oddzielnych etapach.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23861:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Czynnik chemiczny występujący w powietrzu jako mieszanina cząstek stałych i pary -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarów z użyciem próbników
Data publikacji 07-04-2023
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 23861:2022 [IDT], ISO 23861:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13936:2014-03 - wersja angielska
ICS 13.040.30