PN-EN ISO 23320:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarowych z zastosowaniem próbników dyfuzyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania eksploatacyjne i metody badań w określonych warunkach laboratoryjnych do oceny próbników dyfuzyjnych (patrz pozycja bibliograficzna [1]) i procedur wykorzystujących te próbniki do oznaczania gazów i par w powietrzu na stanowiskach pracy (patrz pozycja bibliograficzna [2]). Niniejszy dokument ma zastosowanie do próbników dyfuzyjnych i procedur pomiarowych wykorzystujących te próbniki, jak w ISO 16200-2 i ISO 16017-2, w których pobieranie próbek i analiza przeprowadzane są w niezależnych etapach. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do
— próbników dyfuzyjnych, które są wykorzystywane do bezpośredniego oznaczenia stężenia, oraz
— próbników dyfuzyjnych, które opierają się na sorpcji w cieczy.
Niniejszy dokument dotyczy wymagań dla twórców i/lub producentów metod.
UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu producentem może być każdy podmiot komercyjny lub niekomercyjny.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23320:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarowych z zastosowaniem próbników dyfuzyjnych
Data publikacji 04-11-2022
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 23320:2022 [IDT], ISO 23320:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 838:2010 - wersja angielska
ICS 13.040.30