PN-EN 899:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas siarkowy(VI)

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy kwasu siarkowego(VI) stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W dokumencie opisano właściwości kwasu siarkowego(VI) oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań dla kwasu siarkowego(VI). Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 899:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas siarkowy(VI)
Data publikacji 01-12-2022
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 899:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 899:2009 - wersja angielska
ICS 71.100.80