PN-EN 16400:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Ditlenek diwodoru

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko w odniesieniu do ditlenku diwodoru stosowanego do uzdatniania wody w basenach pływackich, a nie do mieszanin z innymi chemikaliami. Opisano właściwości ditlenku diwodoru oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody w basenach pływackich. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się z substancją oraz jej stosowania (patrz Załącznik B).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16400:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich -- Ditlenek diwodoru
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 16400:2013 [IDT]
ICS 71.100.80