PN-EN ISO 1461:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono właściwości ogólne powłok cynkowych nanoszonych metodą zanurzeniową i metody badań powłok nanoszonych na wyroby stalowe i żeliwne (w tym również niektóre odlewy) przez zanurzenie w ciekłym cynku (zawierającym nie więcej niż 2 % innych metali). Niniejszy dokument nie dotyczy:
a) blach, taśm, drutów oraz plecionych lub zgrzewanych wyrobów siatkowych cynkowanych zanurzeniowo w sposób ciągły;
b) rur cynkowanych zanurzeniowo w urządzeniach automatycznych;
c) wyrobów cynkowanych zanurzeniowo (np. elementów złącznych), dla których istnieją oddzielne normy, które mogą zawierać dodatkowe wymagania lub wymagania, które odbiegają od podanych w niniejszym dokumencie.
UWAGA Pojedyncze normy wyrobu mogą powoływać się na niniejszy dokument w odniesieniu do powłok cynkowych przez cytowanie jego numeru lub mogą zawierać jego fragmenty z modyfikacjami dostosowanymi do specyfiki danego wyrobu. Można również określić inne wymagania dotyczące powłok cynkowych dla wyrobów o specjalnym przeznaczeniu.
Niniejszy dokument nie dotyczy obróbki dodatkowej po cynkowaniu ani dodatkowego pokrywania wyrobów ocynkowanych zanurzeniowo.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1461:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 24-02-2023
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 1461:2022 [IDT], ISO 1461:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1461:2011 - wersja polska
ICS 25.220.40